Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Jaką formę inwestowania wybrać ?

Jaką formę inwestowania wybrać ?

Warto się zastanowić nad tym, jaką formę inwestowania wybrać, gdyż może to w dużym stopniu zaważyć nad tym, jaki zysk osiągniemy w przyszłości. Tutaj trzeba pamiętać też o tym, że zysk nie zawsze jest pewny. Niektóre formy inwestowania są obciążone dużym ryzykiem. W związku z nim, w okresach złej koniunktury gospodarczej mogą one nawet przynosić stratę, choć oczywiście niemal zawsze w dłuższym okresie przynoszą zysk. Przy wyborze tego typu sposobów inwestowania, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim dwie zmienne.

Pierwszą jest akceptowalne przez nas ryzyko, a drugą okres trwania inwestycji. Generalną zasadą jest tutaj, iż przy niskim poziomie akceptacji ryzyka, należy wybierać inwestycje bezpieczne, takie jak lokaty i obligacje. Powinny być też one długoterminowe, gdyż tylko wtedy przyniosą odpowiednio duży zysk. Z kolei, jeśli jesteśmy w stanie zaakceptować duże ryzyko, a nie chcemy zamrażać pieniędzy na długi okres, można zainwestować w akcje lub w jednostki funduszy akcyjnych, bardziej ryzykownych.