Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Jak uzyskać kredyt?

Jak uzyskać kredyt?

Aby dostać jakikolwiek kredyt trzeba najpierw przekonać bank do tego, że będziemy w przyszłości w stanie go spłacać według zdefiniowanego wcześniej harmonogramu. Zdolność kredytowa obliczana jest według różnych algorytmów, dlatego w razie trudności warto spróbować starać się o kredyt w kilku różnych bankach, zwiększa to szansę na osiągnięcie celu. Przed przyznaniem kredytu bank dokładnie monitoruje stan przychodów i wydatków na podstawie wglądu do historii operacji bankowych klienta.

Ponadto, sprawdza czy klient nie figuruje w rejestrze dłużników, a także określa wartość aktualnie spłacanych zobowiązań, czyli wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na decyzję o przyznaniu kredytu mają również wpływ posiadane aktywa trwałe – szczególnie cenione są nieruchomości. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki można w przybliżeniu określić, o jaką kwotę kredytu można wnioskować. Dodatkowo należy pamiętać, aby jasno i precyzyjnie określić cel, na który chcemy przeznaczyć pozyskane z banku środki.