Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Jak założyć biznes ?

Jak założyć biznes ?

Zdecydowana większość osób w rozwiniętym społeczeństwie pracuje na etacie, czyli w ramach umowy o pracę. Oczywiście funkcjonuje sporo osób, które pracują w ramach tzw. wolnych zawodów, czyli ich czas pracy nie jest odgórnie ustalony. Inne osoby pracują na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, czyli także posiadają nienormowany czas pracy, choć tutaj zdarza się, iż pracodawca narzuca taką umowę w ramach faktycznej pracy etatowej. Pozostali natomiast, jeśli muszą pracować, decydują się na założenie własnego biznesu.

Część czyni to z własnej woli, inni zmuszeni pozostawaniem na bezrobociu. Niezależnie od powodów, trzeba przyjąć, iż założenie działalności gospodarczej jest stosunkowo łatwe. Wymaga ono co prawda nadal spełnienia kilku formalności, jest jednak znacznie uproszczone, w porównaniu z taką samą procedurą sprzed kilku lat i daje się wykonać w ciągu zaledwie kilku godzin. Oznacza to, że nie sprawia ono większych trudności nawet człowiekowi o przeciętnej inteligencji. Znacznie trudniejszą sprawą jest jednak prowadzenie działalności.