Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Wszystko o księgowości w firmie.

Wszystko o księgowości w firmie.

Księgowość w firmie jest bardzo ważną usługą. Pozwala ona obliczać zobowiązania podatkowe oraz roczne przychody, za pomocą prowadzenia i gromadzenia potrzebnej do tego dokumentacji. W zależności od wybranej formy opodatkowania dla firmy, rodzaj księgowości może być zróżnicowany.

Rodzaj księgowości a forma opodatkowania.

Podatki dochodowe
– księgowość pełna – rozliczanie firmy na zasadach ogólnych, prowadzenie ksiąg rozchodów i przychodów;
– prowadzenie ewidencji ryczałtów;
– prowadzenie opodatkowania CIT spółki.

VAT
– czynny podatnik VAT, prowadzący ewidencje zakupu i sprzedaży, wysyłanie danych z ewidencji do elektronicznie do urzędu w formie pliku jpk_vat;
– jeśli firma jest zwolniona z VAT z powodu nie przekroczenia kwoty 200 tysięcy złotych rocznie z tytułu przychodów oraz prowadzi tzw. uproszczoną formę ewidencji.

Zgłoszenie formy prowadzenia księgowości do urzędu skarbowego – informacje.

Od stycznia 2018 obowiązuje system CEIDG, w którym w odpowiedniej rubryce należy wpisać rodzaj prowadzenia księgowości oraz firmę, która wykonuje tą usługę. Jeśli działalność gospodarcza rozlicza się za pomocą ryczałtu, to nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, aczkolwiek należy zgłosić wybraną formę opodatkowania do urzędu skarbowego. Jeśli firma opłaca podatek dochodowy za pomocą karty podatkowej, w takiej sytuacji nie ma konieczności prowadzenia i magazynowania ksiąg podatkowych. Jeśli firma ma obowiązek prowadzić księgi podatkowe i przejść na pełną księgowość, należy to niezwłocznie zgłosić do urzędu.

Programy pomocne w prowadzeniu księgowości w firmie.

Obecnie istnieje wiele programów komputerowych, które pomagają prowadzić księgowość. Polecamy sprawdzić http://www.ekspert-skwp.com.pl. Jeśli firma prowadzi ewidencje VAT wraz z wysyłaniem comiesięcznych raportów w formie jpk_vat, może pobrać ze strony Ministerstwa Finansów narzędzie e-mikrofirma, który umożliwia wystawianie faktur krajowych wraz z możliwością ich zapisu, a także tworzenie ewidencji VAT, która po monitorowaniu i sprawdzeniu zostaje wysłana jako plik jpk_vat. Narzędzie to nie jest jednak programem komputerowych, lecz pomocą dla małych firm.