Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Trudności związane z uzyskaniem kredytu

Trudności związane z uzyskaniem kredytu

W czasach recesji gospodarczej i niestabilnej sytuacji na rynku pracy uzyskanie kredytu stało się jeszcze trudniejsze niż kiedyś. Banki żądają od swoich klientów szeregu zabezpieczeń, które mają stanowić gwarancję spłaty pożyczki nawet w przypadku utraty stałego źródła dochodu przez kredytobiorcę. Przedłożenie dokumentu zaświadczającego o wysokości zarobków jest już niewystarczające, aby uzyskać kredyt na odpowiednią kwotę. Banki często wymagają od klientów zastanowienia nieruchomości z uwagi na to, że tak rynek należy do najbardziej stabilnych.

W przypadku kredytów mieszkaniowych lub pod budowę domu często zabezpieczeniem jest ta sama nieruchomość, na której budowę lub zakup udzielony został kredyt. Zwiększenie wiarygodności finansowej można uzyskać dzięki zwiększeniu liczby osób wnioskujących o kredyt. Kredyt udzielany małżonkom jest dla banku znacznie bezpieczniejszy, ponieważ zmniejsza ryzyko związane z niespłacaniem należności w wyniku utraty pracy, dlatego dużo łatwiej jest go otrzymać.