Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

W dzisiejszych czasach uzyskanie kredytu czy pożyczki jest niezwykle trudne ze względu na ciężką sytuację zarówno na rynku pracy, jak i ogólne spowolnienie gospodarcze. Banki bardzo dokładnie sprawdzają zdolność kredytową swoich potencjalnych kredytobiorców. Z myślą o ochronie interesów banków powstało Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi informacje o dłużnikach w postaci bazy danych, do której dostęp mają bankowcy.

Dzięki temu, przed zaakceptowaniem wniosku o kredyt, bank ma możliwość sprawdzenia, jak klient radził sobie ze spłatami poprzednich należności. W raporcie znajdują się także informacje na temat tego, gdzie klient wcześniej ubiegał się o kredyt. Zadaniem BIK jest usprawnienie działalności banków, a także zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem tego typu działalności. Informacje uzyskane w Biurze Informacji Kredytowej to wyłącznie suche fakty dotyczące historii kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Decyzja o udzieleniu kredytu wciąż należy do banku.