Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Historia ekonomii

Historia ekonomii

Ekonomia jako nauka nie jest zaliczana do nauk ścisłych, bardziej określa się ją jako naukę społeczną, czyli bardziej humanistyczną. Nauka ta zajmuje się dobrami zaczynając od ich produkcji, poprzez dystrybucję aż po sprzedaż. Słowo ekonomia pochodzi z języka greckiego, a konkretnie od Arystotelesa. Słowo „oikos” oznacza dom, a słowo nomos zasadę, regułę bądź prawo. Już dawno, dawno temu zaczęto pisać teksty na temat ekonomii, a z biegiem czasu stawała się ona coraz bardziej popularniejszą nauką.

Adam Smith wyodrębnił ekonomię jako osobną naukę i nadał jej niezależność. To właśnie Adam Smith był skłonny uporządkować wszystkie informacje które były znane do tej pory oraz pokusił się o poszerzanie ich. Bez wątpienia w XXI ekonomia jest dobrym kierunkiem studiów. Teraz ekonomię możemy podzielić na mikroekonomię i makroekonomię, a każda z nich ma inne spojrzenie na różne sprawy. W historii świata ekonomia rozwijała się potencjalnie szybko i ciągle się rozwija. Tempo rozwoju jakie nadał świat jest bardzo szybkie i kto wie, co czeka nas za jakiś czas?