Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Inwestowanie w metale szlachetne

Inwestowanie w metale szlachetne

Nie zawsze musimy decydować się na wybieranie popularnych form inwestowania w akcje, obligacje, czy odkładnie pieniędzy na kontach bankowych. Znacznie większe zyski, a jednocześnie mniejsze ryzyko inwestycji zapewnić nam mogą inwestycje alternatywne do jakich możemy zaliczyć metale szlachetne. Do najbardziej popularnych inwestycji możemy zaliczyć te w złoto. Jest to metal szlachetny, które wartość stale rośnie od kilkudziesięciu lat z niewielkimi wahaniami ceny. Wynika to przede wszystkim z traktowania złota przez większość inwestorów, jako środka do przechowywania wartości. Złoto to metal jakiego jest mało na świecie. W ten sposób ma on znacznie ograniczą podaż.

Popyt na złoto jest natomiast znaczny. Innym popularnym metalem szlachetnym w jaki dokonywane są inwestycje jest srebro. Ma ono znacznie mniejszą wartość i jest traktowane jedynie jako alternatywa wobec złota. Z drugiej strony jego cena jest znacznie mniejsza i bardziej przystępna dla inwestorów. Jego wartość również dość regularnie rośnie, choć rynek jest znacznie mniejszy.