Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości

Jedną z najbardziej bezpiecznych form inwestowania wolnych środków pieniężnych jest zakup nieruchomości. Ta forma inwestowania zarezerwowana jest dla osób dysponujących większą sumą pieniędzy, mających jednocześnie pewność, że te środki nie będą im w niedługim czasie potrzebne. Inwestowanie w nieruchomości zaliczane jest do inwestycji długoterminowych. Do najważniejszych zalet tego sposobu lokowania pieniędzy można zaliczyć niskie ryzyko inwestycji oraz ochronę przed inflacją.

Nawet podczas kryzysu gospodarczego można daną nieruchomość wynajmować, czerpiąc w ten sposób profity. Zyski z potencjalnej sprzedaży nieruchomości mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza jeżeli jest ona położona w korzystnej lokalizacji i można liczyć na wzrost wartości nieruchomości – należy jednak odczekać kilka lat. Do głównych wad inwestycji w nieruchomości należy niepodzielność nieruchomości. Nie jest możliwa sprzedaż tylko części nieruchomości, a zatem odzyskanie częściowo zainwestowanego kapitału również nie jest możliwe.