Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Kredyt dla studenta

Kredyt dla studenta

Kredyty studenckie to dość popularna forma zyskania niezależności finansowej jeszcze podczas studiów. Kontynuacja nauki na uczelni wyższej nie zawsze pozwala na podjęcie pracy zarobkowej, zwłaszcza jeżeli mowa o studiach dziennych. Wykłady można omijać, ale na ćwiczenia i konwersatoria warto uczęszczać, aby później nie mieć problemów z zaliczeniem sesji egzaminacyjnej. Z drugiej strony pieniądze są studentowi potrzebne, nierzadko jest to jedyny sposób na kontynuowanie nauki, nawet z bezpłatnymi, dziennymi studiami wiąże się szereg dodatkowych wydatków.

W najgorszej sytuacji są studenci, którzy mieszkają poza miastem, w którym studiują. O kredyt studencki mogą ubiegać się zarówno studenci studiów dziennych, wieczornych, jak i zaocznych. Udzielany jest na cały okres trwania studiów, choć na każdym etapie (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie) podpisywana jest osobna umowa. Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero dwa lata po ukończeniu studiów, co jest jego niewątpliwą zaletą.