Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Pożyczka a kredyt

Pożyczka a kredyt

W języku potocznym te dwa słowa często używane są wymiennie, w rzeczywistości nie można jednak traktować ich jako synonimy. Przede wszystkim, kredyt jest domeną banku. Jest to jedyna instytucja, która może kredytu udzielić, w odróżnieniu od pożyczki, którą mogą trudnić się inne inwestycje finansowe, przedsiębiorstwa czy nawet osoby fizyczne. Kredyt może być przyznany wyłącznie na określony cel, jasno określony w umowie kredytowej. Może to być na przykład remont mieszkania czy kupno samochodu.

Natomiast pieniądze uzyskane z pożyczki mogą być wydatkowane dowolnie, zgodnie z życzeniem pożyczkobiorcy. Zawarcie umowy kredytowej niesie ze sobą znacznie więcej formalności niż zawarcie umowy pożyczkowej. Umowa kredytowa musi zostać sporządzona w formie pisemnej, natomiast pożyczkowa jedynie jeżeli jej kwota przewyższa wartość 500 zł, co regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Pożyczka często dotyczy małych kwot i zawierana jest między osobami pozostającymi w bliskich stosunkach, dlatego sporządzanie pisemnej umowy nie jest konieczne.