Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Prawa do akcji

Prawa do akcji

Jednym z instrumentów finansowych, dostępnych w praktyce dla każdego, są również prawa do akcji. Nie jest to tak znany instrument, jak akcje lub obligacje, jednak z pewnością wart analizy dla doświadczonego inwestora. Prawami do akcji możemy określić papiery wartościowe, które towarzyszą niektórym emisjom akcji. Istnieją one w okresie od przydziału akcji, aż do dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

Z tą ostatnią chwilą, prawa do akcji przekształcają się już w tradycyjne akcje. Z właściwości tych papierów wartościowych wynika, iż ich posiadacz może je nabyć przed zaplanowanym zakupem akcji, aby w razie potrzeby, bez żadnych konsekwencji finansowych, wycofać się z planowanego zakupu. Obrót prawami do akcji podlega takim samym regułom, jak obrót akcjami. Z prawami do akcji powiązane jest również prawo do poboru akcji, które oznacza pierwszeństwo dotychczasowego posiadacza akcji, przy zakupie kolejnej ich emisji. Tym samym są to również papiery wartościowe, które są ważne dla każdego inwestora giełdowego.