Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Przekwalifikowanie się sposobem na znalezienie pracy

Przekwalifikowanie się sposobem na znalezienie pracy

Jeśli przez długi czas nie możemy znaleźć pracy w zawodzie wyuczonym, konieczne bywa przekwalifikowanie się. Obecnie rynek pracy w większości krajów staje się coraz bardziej elastyczny. Z jednej strony coraz mniej osób przez wiele lat pracuje w jednym miejscu pracy, ale również w jednym zawodzie. Trudności na rynku pracy sprawiają, że trwałe bezrobocie sprawia, że wiele osób nie jest w stanie znaleźć nowej pracy nawet przez wiele lat. Takim osobom znacznie trudniej jest wrócić na rynek pracy.

 

Wynika to z jednej strony z tego, że ich umiejętności zawodowe tracą na znaczeniu. Z drugiej strony problemem jest również odzwyczajenie się wielu osób od wykonywania pracy. Bardzo ważne jest z tego powodu szybkie znalezienie nowej pracy po utracie pracy. Specjaliści wskazują, że nową pracę najłatwiej jest znaleźć w pierwszych miesiącach po zwolnieniu z pracy. Im dłuższy jest okres szukania pracy, tym znacznie trudniej nową prace znaleźć. Przekwalifikowanie wspiera bardzo często państwo poprzez sponsorowanie kursów zawodowych organizowanych przez urzędy pracy.