Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem

Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem

Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem

Wprowadzenie:

 • Definicja cyberbezpieczeństwa
 • Wpływ cyberbezpieczeństwa na działalność gospodarczą

I. Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem:

 • Ataki hakerskie
 • Phishing
 • Malware
 • Socjotechnika

II. Ryzyko dla organizacji:

 • Utrata poufnych danych
 • Uszkodzenie wizerunku firmy
 • Koszty związane z odbudową systemów informatycznych
 • Wpływ na wynik finansowy

III. Znaczenie rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa:

 • Monitorowanie i raportowanie incydentów bezpieczeństwa
 • Ocena i wycena strat związanych z cyberatakami
 • Ustalanie i kontrola budżetu na działania związane z cyberbezpieczeństwem

IV. Główne metody zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa:

 • Audyt bezpieczeństwa IT
 • Polityki bezpieczeństwa informatycznego
 • Szkolenia dla pracowników
 • Regularne aktualizacje oprogramowania i systemów
 • Backup danych
 • Monitorowanie ruchu sieciowego

V. Przegląd regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa:

 • RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)
 • Dyrektywa NIS (Network and Information Security)
 • Ustawa o Cyberbezpieczeństwie
 • Rama Narodów Zjednoczonych dotycząca cyberbezpieczeństwa

VI. Współpraca z audytorami:

 • Badanie sprawozdań finansowych pod kątem zabezpieczenia danych
 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT
 • Ocena skuteczności działań związanych z cyberbezpieczeństwem

VII. Przyszłość zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa:

 • Rozwój technologii związanych z rozpoznawaniem i ochroną przed zagrożeniami
 • Wzmocnienie regulacji prawnych
 • Wzrost roli rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa

Podsumowanie:

 • Wpływ cyberbezpieczeństwa na działalność biznesową
 • Istota rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa
 • Skuteczne metody zarządzania ryzykiem
 • Obowiązujące regulacje prawne
 • Współpraca z audytorami jako element zarządzania ryzykiem
 • Przyszłe wyzwania i rozwój w obszarze zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa.