Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Czy warto inwestować na giełdzie?

Czy warto inwestować na giełdzie?

Jeśli chcemy inwestować pieniądze na giełdzie, czy innych rodzajach rynków finansowych musimy przede wszystkim posiadać odpowiednią wiedzę. W przeciwnym razie możemy szybko stracić nasze pieniądze. Na inwestycjach giełdowych, zwłaszcza jeśli zależy nam na szybkich zyskach. Im krótszy jest okres inwestycji tym znacznie trudniej jest ocenić możliwe do uzyskania zyski. W długim okresie możemy posługiwać się przewidywaniami, co do możliwość rozwojowych branży w jakiej dana firma działa, czy też rozwoju całej gospodarki, co przekłada się również na giełdę.

W krajach rozwijających się nawet w przypadku większych kryzysów możemy w długim terminie czasu zyskać na inwestycjach giełdowych, zwłaszcza gdy dokonujemy zakupów przy większych spadkach. Przy inwestycjach średnioterminowych oraz krótkoterminowych musimy posiadać również wiedzę o zachowaniach się rynku, czyli musimy umieć wykonywać analizy rynku giełdowe. Gdy takiej wiedzy nie posiadamy, a chcemy zarobić na giełdzie dobrym pomysłem może być zdecydowanie się na powierzenie pieniędzy specjalistom w zamian za prowizję, czyli inwestowanie w fundusze kapitałowe.