Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Czy warto zakładać lokaty ?

Czy warto zakładać lokaty ?

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza jest trudna, znajdujemy się aktualnie w fazie kryzysu. Wiele osób utraciło pracę i z trudem wiąże koniec z końcem, osiągając niewielkie dochody. W takiej sytuacji trudno jest mówić o odkładaniu pieniędzy, takie osoby są zainteresowane przede wszystkim kredytami. Jednak zawsze znajdzie się pewna grupa osób, która będzie osiągać na tyle wysokie dochody, aby część pieniędzy odłożyć. Stają one przed wyborem różnych metod inwestowania. Jedną z nich jest założenie lokat w banku.

Problem jednak leży w tym, że oprocentowanie lokaty dziś jest w dużej mierze symboliczne, przede wszystkim ze względu na spadające stopy procentowe. Obniżki stóp są niewątpliwie korzystne dla osób, które posiadają kredyty, ale sprawiają, iż oprocentowanie lokat niebezpiecznie zbliża się do poziomu niemal zerowego. W takiej sytuacji większość lokat nie posiada oprocentowania wyższego od stopy inflacji, a więc nie są w stanie sprawić, aby ich posiadacz nie tracił wartości zainwestowanych pieniędzy. Warto więc zastanowić się nad innymi sposobami inwestowania.