Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Ave maria

Ave maria

Cudowna i pełna nadziei modlitwa chrześcijańska za wstawiennictwem Maryi – Matki Jezusa, oddaje cześć jej i synowi. Uznawana jest w kościele katolickim i cerkiew prawosławną. Składa się z trzech części, gdzie najstarsze dwie to cytaty z Nowego Testamentu – słowa archanioła Gabriela –  ave maria tekst – zdrowaś Maryjo, łaski pełna, wypowiedział je w czasie Zwiastowania, oraz słowa świętej Elżbiety, skierowane do Maryi.
Pozdrowieniem Anielskim jest więc w kategorii tekstualnej, zapisem pierwszych wydarzeń związanych z inauguracją religii Chrześcijańskiej pojawienia się Chrystusa Zbawiciela, a w obrębie tradycji rozwoju form religijności, jedną z części Ave Maria – słowa te oznaczają – bądź pochwalona Maryjo.

 

 

Bóg za pośrednictwem anioła Gabriela, pozdrawia Maryję, w naszej modlitwie pozdrawiając Naszą Panią, cieszymy się z radości, jaką nasz Pan w Niej znajduje, widząc jej pokorę i służbę, dzięki swojej umocnionej wierze stała się Matką wszystkich wierzących.
Dzięki Niej otrzymujemy Tego, który jest samym błogosławieństwem, możemy jej powierzać wszystkie nasze troski i prośby, ponieważ nasza kochana Pani, modli się za nas, podobnie jak modliła się za siebie ” Niech mi się stanie według twego słowa ” . Powierzając się modlitwie, otwieramy się razem z nią, na wlę Bożą.