Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Każdy z nas posiada inną ilość środków, a także inne oczekiwania co do zysku, który ma przynieść inwestycja. Różna jest też w nas skłonność do ponoszenia ryzyka. W związku z powyższym, można przyjąć, iż każdemu z nas mógłby być przyporządkowany inny portfel inwestycyjny. Gdybyśmy osiągali bardzo wysokie dochody, przydałaby się niewątpliwie pomoc profesjonalnego doradcy inwestycyjnego. Jednak możemy z powodzeniem stworzyć swój własny profil inwestycyjny, dysponując ogólną wiedzą finansową, a także przestrzegając kilka ważnych reguł.

Jedną z nich jest zasada dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Polega ona na tym, aby nie lokować wszystkich swoich środków finansowych w jedno przedsięwzięcie. Ogólnie mówiąc, część środków powinna być zainwestowana w produkty długoterminowe, o niewielkim ryzyku, natomiast część w produkty krótkoterminowe, które mogą się charakteryzować większym ryzykiem. W takim wypadku, konieczność ewentualnego nagłego wycofania części środków, nie grozi ryzykiem utraty zysków.