Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Egzekwowanie płatności od nierzetelnych kontrahentów

Egzekwowanie płatności od nierzetelnych kontrahentów

Płynność finansowa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na ich bieżącą działalność, a także realizację celów strategicznych. Nieterminowe płatności mogą osłabić pozycję firmy wśród kontrahentów, narażając ją tym samym na upadłość. Co zatem zrobić, aby uniknąć spirali zadłużenia? Przede wszystkim należy monitorować wszystkie płatności. Można wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za powiadamianie kontrahentów o zbliżającym się terminie płatności.

Dość efektywna jest również „metoda kija i marchewki”, polegająca w tym przypadku na oferowaniu atrakcyjnych upustów dla kontrahentów realizujących płatności terminowo, oraz kar finansowych dla osób zwlekających ze spłatą należności. Jeżeli te metody zawiodą, warto przed powzięciem kroków formalno-prawnych podjąć negocjacje, co sprawdza się zwłaszcza w przypadku zaprzyjaźnionych kontrahentów lub takich, z którymi wiążemy owocną przyszłość. Dochodzenie należności na drodze sądowej należy traktować jako ostateczność.