Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki

Kredyty możemy podzielić na bardzo wiele dziedzin. Jest to pożyczenie pieniędzy od firmy lub jakiejś siedziby na określony czas z odsetkami z możliwością spłacenia szybciej lub później jednak liczny się to wtedy ze zmianą kwoty pożyczonej. Mamy wiele rodzaje kredytów takie jak
Kredyt dewizowy – Udzielany w walucie innych krajów, przeliczanej i wypłacanej w złotówkach; przeważnie niżej oprocentowany od kredytu udzielanego w złotówkach. Kredytobiorcy to najczęściej importerzy i osoby niebojące się osłabienia złotego w stosunku do innych walut.

Kredyt komercyjny jest to kredyt którego wysokość oprocentowania zależy od warunków stawianych przez bank zależy od na przykład szybkości spłaty. Jest on bardzo popularny.

Kredyt preferencyjny o taki kredyt mogą ubiegać się osoby o niskim statusie społecznościowych czy na przykład rolnicy. Przyznawany także instytucjom i urzędom, np. gminom na budowę kanalizacji lub gazociągów.

Kredyt hipoteczny – Kredyt długoterminowy (okres spłaty nawet do 25 lat ) można taki kredyt zaciągnąć na budowę domu lub remont w Polsce jest on rzadko spotykany, jednak w Ameryce bardzo często prawie każdy z niego korzysta.

Kredyt lombardowy jest to kredyt bardzo krótko terminowy, okres spłaty to maksymalnie jeden rok.