Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Rodzaje lokat bankowych

Rodzaje lokat bankowych

Typowa lokata pozwala na inwestowanie środków pieniężnych bez ponoszenia ryzyka. Niestety, w związku z bezpieczeństwem, które związane jest z taką formą inwestowania, zyski, które można osiągnąć nie są zbyt wysokie. Oprocentowanie oferowane przez banki dla standardowych lokat waha się od 3 do 5%. Dla osób, które dysponują nieco wyższą sumą pieniędzy przeznaczone są lokaty negocjowane. Negocjacjom podlega przede wszystkim wartość oprocentowania, ale także warunki wypłacania pieniędzy z lokaty czy okres jej trwania. Dla banków jest to wciąż rentowne, ponieważ zatrzymanie klienta dysponującego dużym kapitałem jest dla nich opłacalne. Inny popularny rodzaj lokaty to lokata strukturyzowana. W odróżnieniu od pozostałych składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich stanowi filar bezpieczeństwa lokaty – jest to najczęściej obligacja lub tradycyjna lokata bankowa. Natomiast drugi element to ryzykowna opcja, stanowiąca najczęściej około 15% lokaty strukturyzowanej, ze względu na ryzyko z nią związane.