Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Popularne zabezpieczenia kredytów

Popularne zabezpieczenia kredytów

Z uzyskaniem kredytu wiąże się konieczność zapewnienia banku, że będziemy w stanie oddać pożyczone pieniądze. Dopóki bank nie otrzyma stosownych zapewnień o naszej sytuacji majątkowej, dopóty nie otrzymamy kredytu. W związku z ogólną recesją gospodarki, a także okresowymi wahaniami koniunkturalnymi, przedłożenie dokumentu o wysokości zarobków może być niewystarczające. Dlatego najpowszechniej stosowanymi zabezpieczeniami są nieruchomości, ponieważ dają bankowi gwarancję uzyskania kapitału.

Z zasady, łączna wartość zabezpieczeń powinna dwukrotnie przewyższać wartość uzyskanego kredytu. Wynika to z faktu, że kwota uzyskana ze sprzedaży zabezpieczeń powinna wystarczyć na pokrycie nie tylko rat kredytowych, ale także odsetek oraz marży banku. Gdy zabezpieczenie w postaci nieruchomości okaże się niewystarczające, bank może poprosić o wystawienie weksla in blanco. Stopniowo odchodzi w zapomnienie popularne niegdyś żyrowanie kredytów, głównie ze względu na niestabilną sytuację na rynku pracy.