Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Zasada równowagi budżetowej

Zasada równowagi budżetowej

Jeśli interesujemy się kwestią budżetu państwa, to z pewnością zauważymy, że dla niego deficyt budżetowy, czyli nadwyżka wydatków nad dochodami, jest kwestią zwyczajną. Wynika to z tego, iż państwo praktycznie zawsze znajdzie chętnych na pożyczenie jemu określonego kapitału. Jednak dla gospodarstw domowych, osiąganie dochodów jest sprawą znacznie trudniejszą. Podstawą są tutaj oczywiście dochody z pracy, jednak rzecz w tym, że w aktualnej sytuacji gospodarczej pracę jest łatwo utracić, a uzyskać ją ponownie niełatwo.

Uwzględniając powyższe, trzeba pamiętać o tym, że nagle możemy utracić większość miesięcznych dochodów naszego budżetu. Powinniśmy tę możliwość uwzględniać, przy planowaniu naszych rodzinnych wydatków. Oczywiście nie unikniemy wydatków sztywnych, ale inne powinniśmy planować tak, aby uzyskać pewną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki. Wprawdzie zawsze możemy liczyć na uzyskanie kredytu, ale w dzisiejszych czasach nie jest to łatwe, gdyż nie zawsze posiadamy zdolność kredytową. Nadmierne zaś poleganie na kredytach może doprowadzić do wpadnięcia w spiralę kredytową.