Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Główne pozycje budżetu domowego

Główne pozycje budżetu domowego

Głównymi pozycjami budżetu domowego, podobnie jak budżetu państwa, są dochody oraz wydatki. Różnica trwa jednak nie tylko w wielkości tych pozycji, ale też w ich charakterze. Przede wszystkim budżet domowy ma stosunkowo niewielkie możliwości uzyskiwania dochodów. Są to głównie dochody z tytułu pracy, niekiedy także, jeśli nikt nie pracuje albo dochód rodziny jest niewielki, występują także dochody z tytułu różnego rodzaju zasiłków. Dla odmiany, osoby bogatsze mogą pokaźną część dochodów uzyskiwać z tytułu posiadania kapitału, czyli np. w formie odsetek od lokat. Natomiast lwią część wydatków stanowią koszty utrzymania, czyli tzw. wydatki na życie. Występują jednak tutaj także, jak w budżecie państwa, tzw. wydatki sztywne, czyli wszelkiego rodzaju stałe opłaty, w tym również raty kredytów. O ile wielkość dochodów, jeśli nie stracimy pracy, przez dłuższy okres może pozostawać na stałym poziomie, to już wydatki mogą się bardzo poważnie w skali miesięcznej wahać, co powinniśmy umieć przewidywać.