Pages Navigation Menu

Wu Pe - doradztwo biznesowe Warszawa. WuPe

Czym jest budżet domowy ?

Czym jest budżet domowy ?

Każdy z nas jest członkiem społeczeństwa. W zależności od wieku i naszych wyborów życiowych, żyjemy zazwyczaj w rodzinach, niekiedy sami. Niezależnie jednak od tego, ile osób razem z nami mieszka, w większości wypadków prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. W tej sytuacji jest naturalne, że wspólnie dysponujemy naszymi dochodami oraz wspólnie planujemy wydatki. Zestawienie tych wydatków oraz dochodów, możemy określić jako nasz budżet domowy.

Podobieństwo w nazwie do budżetu państwa, nie jest bynajmniej przypadkowe. Budżet domowy podlega bowiem takim samym regułom jak budżet państwa, choć oczywiście skala wielkości w obu budżetach jest nieporównywalna. Jednak, niezależnie od wielkości budżetu, zawsze obowiązuje zasada nadwyżki budżetowej lub deficytu budżetowego. Ważne jest tutaj, że zarówno państwo, jak i najbardziej zwyczajna rodzina, muszą znaleźć środki na pokrycie ewentualnego deficytu budżetowego. W obu przypadkach, źródłem finansowania budżetu są przede wszystkim różnego rodzaju kredyty.